© 2009-2018 Arensa.Be

Hosted by AKONI.be

Web master: Bart Pottelancie

ENergy

SAfety

ENvironment

ARchitecture

www.Arensa.Be

SAfety

  • Veiligheidscoördinatie.
  • Keuring elektrische installatie in combinatie met opmaak EPC voor verkoop van een woonentiteit.

Navigatie

  • Klik op de items links op het scherm om verder te gaan naar de verschillende aangeboden diensten.

ARchitecture

Wij staan u bij voor uw project waar een architect vereist is.

ENergy

  • EPC - Energie Prestatie Certificaat voor verkoop en verhuur van een woonentiteit

Afhankelijk van de aard van het werk en de bestemming van het gebouw variëren de eisen. Sinds de invoering van de wetgeving hebben wij ons hierin gespecialiseerd. We treden op als EPB verslaggever voor eigen projecten en als externe verslaggever voor collega architecten, bouwheren, studiebureaus, …

Door onze jarenlange ervaring met de EPB software garanderen wij een kwalitatieve dienstverlening op maat van het project. Reeds in ontwerpfase proberen wij de nodige voorcalculatie's uit te voeren en advies te geven. Zo kan van in een vroeg stadium ingespeeld worden op de eisen die gerealiseerd moeten worden. Dit heeft als voordeel dat nog voor er een eerste steen gelegd wordt, men al weet waarop men moet letten.

Voor meer informatie kan u terecht op www.energiesparen.be.Alle nieuwe EPB dossiers moeten vanaf 01/01/2014 doorgerekend worden met de nieuwe EPB software (Altran versie). Wij hebben reeds een opleiding gevolgd om met deze software te kunnen werken. We zijn dan ook helemaal voorbereid om vanaf het nieuwe jaar hiermee aan de slag te gaan.


Op weg naar bijna energieneutrale gebouwen …


De Europese doelstelling om tegen 2021 enkel nog 'bijna-energieneutrale' gebouwen te bouwen, werd door de Vlaamse Regering op 17 december 2010 onderschreven. Hoe men dit wil aanpakken zal verder uitgewerkt worden.


Vanaf 2021 wordt de standaard voor nieuwe woningen bijna-energieneutraal. Het bijzondere aan deze  nieuwbouwwoningen is dat ze heel weinig verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die alsnog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Door onze ervaring kunnen wij nu al advies geven welke extra maatregelen er nodig zijn om uw woning klaar te maken voor de toekomst.
EPB staat voor Energie Prestatie en Binnen-klimaat.

Sinds januari 2006 is het voor alle woningen, zowel voor nieuwbouw, verbouwingen of uitbreidingen verplicht om aan de energieprestatiewetgeving te voldoen. Deze wetgeving heeft als doel om energiezuinigere en gezondere woningen te bouwen.  Er worden eisen vastgelegd op basis van: K-peil, E-peil, isolatie van de delen in contact met de buitenomgeving, de grond of andere ruimtes, ventilatie en oververhitting.

De houder van de stedenbouwkundige vergunning is de aangifteplichtige en dient een EPB verslaggever aan te stellen.


Wij proberen ook in deze gevallen een ideale mix te creëren tussen energiezuinige principes en het bouwbudget van de klant.

Momenteel zijn wij bezig met de realisatie van enkele lage energie en passieve projecten.

Wij zijn een kleinschalig architectenbureau gevestigd in de regio Brugge. Als afgestudeerd ingenieur architect heb ik mij gespecialiseerd in het energiezuinig ontwerpen. Wij proberen elke project vanuit dat oogpunt te bekijken, telkens rekening houdende met de wensen en het budget van de klant.  Ons doel is om energiezuinige gebouwen te creëren waar de opdrachtgever op lange termijn alleen maar winst kan uit halen.

Als EPB-verslaggever en het volgen van verschillende vervolmakingscursussen hebben wij dan ook het label van Energiebewust Architect mogen ontvangen.


Zeer recent zijn wij ook opgenomen in de lijst van BEN-voorlopers. Door onze ervaring in het advies inzake energiezuinig bouwen willen wij dan ook de 'bijna-energie neutrale' principes opnemen in onze bouwprogramma's. Zo willen wij anticiperen op de eisen die vanaf 2021 de standaard zullen zijn voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. Ook voor verbouwingen of renovaties kunt u bij ons terecht.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website www.pottelancie.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bart Pottelancie zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bart Pottelancie garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Bart Pottelancie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Bart Pottelancie staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Bart Pottelancie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Bart Pottelancie . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Pottelancie. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.


Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Bart Pottelancie.


Arensa.Be - to the point in Architecture, Energy Environment and Safety

Sofie Verwichte

Torhoutsestraat 205 - 8020 Ruddervoorde

G 0486 94 84 05

BE 0867 478 819

Sofie[at]arensa.be

www.sofieverwichte.be

Adres te Ruddervoorde:

Adres te Koekelare:

Bart Pottelancie

Eikendreef 19 - 8680 Koekelare

T 051 58 19 84

BE 0682 387 377

Bart[at]arensa.be

www.pottelancie.be


Wat je moet weten over  Veiligheidscoördinatie! Contact